terapia metodą tomatisa

badania słuchu

biofeedback

terapia metodą tomatisa

badania słuchu

biofeedback

rezerwacja wizyty online

zapraszamy na kolejne szkolenie w warszawie
22.09.2018.
Wykorzystanie C-EYE® w neurorehabilitacji

Już 22.09.2018. odbędzie się kolejne szkolenie z zakresu neurorehabilitacji oraz użycia systemu C-EYE®.
Szczególnie zapraszamy rodziców, opiekunów oraz logopedów i terapeutów, którzy pracują z osobami wybudzonymi
ze śpiączki. Pragniemy przybliżyć możliwości pomocy osobom w stanie minimalnej świadomości, w stanie
wegetatywnym (zespół apaliczny).

Po więcej informacji dotyczących szkolenia oraz samego urządzenia C-EYE® zapraszamy na strone szkolenia

C-Eye® bardzo dobrze sprawdza się w komunikacji i rehabilitacji zarówno dorosłych jak i dzieci.
Jego zastosowanie jest możliwe u dzieci od 1 roku życia, które cierpią na: mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność fizyczną lub intelektualną (z każdym stopniem niepełnosprawności), dystrofię mięśniową (m.in. dystrofia Duchenne’a), zespół Retta, również dla dzieci po śpiączce, które mimo że wybudzone, pozostają jeszcze bez kontaktu.
Z C-Eye® mogą także korzystać dorośli, których dotyczą następujące sytuacje: uraz mózgowo-czaszkowy, stwardnienie rozsiane lub stwardnienie zanikowe boczne, udar (szczególnie pacjenci z afazją albo dyzartią), porażenie czterokończynowe , pacjenci po zabiegach neurochirurgicznych spowodowanych m.in. nowotworami mózgu, glejakami, naczyniakami, tętniakami, po nagłym zatrzymaniu krążenia.
Niejednokrotnie C-Eye® wykorzystuje się w pracy z osobami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne mózgu, tj.: choroba Alzheimera prowadząca do otępienia, choroba Huntingtona, choroba Parkinsona.

Terapia EEG Biofeedback jest bezpieczną metodą treningu umysłu. Polega na monitorowaniu fal mózgowych poprzez wykorzystanie ich zapisu, podobnie jak w elektroencefalografii.

Zmysł słuchu jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Zadbaj o niego, umów się na badania i bezpłatną konsultację.

Gra w Go zwana przez Koreańczyków Baduk rozwija Inteligencję Emocjonalną. Tworzy wyjątkowe interakcje między osobami w różnym wieku.

O FUNDACJI

O FUNDACJI

Fundacja AUDEMUS AUDIRE została powołana do życia przez Joannę i Roberta Bugaj, małżeństwo protetyków słuchu, którzy za cel działania organizacji stawiają pomoc osobom borykającym się z niedosłuchem.

Niedosłuch dotyczy zarówno dzieci, młodzieży jak i ludzi starszych. Jest to dysfunkcja zmysłu, a nie osobowości. AUDEMUS AUDIRE w wolnym tłumaczeniu znaczy: miej odwagę by słyszeć. Apel skierowany do darczyńców, aby nie głuchli na potrzeby innych ludzi, ale również do osób, które żyją z niedosłuchem. Apel o to, aby mieli odwagę spojrzeć jasno w przyszłość. Mimo niedosłuchu są pełnoprawnymi obywatelami tego kraju, mają takie same prawa jak ludzie słyszący.