EEG BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback jest bezpieczną metodą treningu umysłu. Polega na monitorowaniu fal mózgowych poprzez wykorzystanie ich zapisu, podobnie jak w elektroencefalografii. W terapii EEG Biofeedback nie poprzestajemy jedynie na zapisie fal. Wykorzystując oprogramowanie poniekąd mobilizujemy mózg osoby trenującej do pożądanego wysiłku.

Kluczową rolę w terapii EEG Biofeedback odgrywa plastyczność naszego mózgu. Dzięki temu, podczas kolejnych ćwiczeń treningowych, tworzą się nowe połączenia nerwowe (synapsy). Terapia EEG Biofeedback polega na wzmacnianiu pożądanych fal mózgowych oraz na hamowaniu niekorzystnych.

Terapia EEG Biofeedback dedykowana jest osobom, które borykają się z:

Nieuzasadnionym
lękiem

Nadmiernym
stresem 

Zaburzeniami
snu 

Problemem
koncentracji 

Atakami złości i agresji w stosunku do siebie i innych

Zaburzeniami
mowy 

ADHD

ADD

Jednak terapia EEG Biofeedback wykorzystywana jest również do poprawy koncentracji, zwiększenia kreatywności, poprawy samooceny. Pierwsze efekty terapii powinny pojawić się już po pierwszych 10-12 sesjach. Sesje odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Natomiast stałe zmiany powstają po 30 – 40 sesjach.