Joanna Bugaj – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, konsultant metody Tomatisa, provider Neuroflow, trener Biofeedback I i II stopnia, protetyk słuchu, surdopedagog. Jest nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych działającym przy oddziale psychiatrycznym w Konstancinie – Jeziornie. Pełni funkcję Mediatora Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

W 2020 roku podjęła studia na wydziale Psychologii w Collegium Humanum.

W 2012 roku wraz z mężem podpisała akt fundacyjny, powołując do życia Fundację Audemus Audire.

 

Marzena Pietrusińska – Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, zmagającymi się z czasowymi zaburzeniami i długotrwałymi chorobami psychicznymi. Ma doświadczenie w pracy ze schizofrenią, zaburzeniami lękowymi i adaptacyjnymi, stresem w środowisku zawodowym.
Pracuje jako psycholog w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR oraz jako psychoterapeuta Oddziału Dziennego dla Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Konstancinie.

 

Dariusz Startek – certyfikowany Trener Biofeedback I i II stopnia, absolwent Pedagogiki Specjalnej na KUL oraz Zarządzania Projektami na SGH. Mediator z certyfikacjami Polskiego Centrum Mediacji i Centrum Mediacji Lewiatan. Trener kompetencji edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w szkole z uczniami o różnym stopniu dysfunkcji powoduje nieustające poszukiwania w kierunku usprawniania kompetencji szkolnych. Biofeedback jest jednym z narzędzi, które mogą doskonale wzmocnić ten proces. Praca z osobami będącymi w konflikcie uświadamia mi ogromne deficyty w zakresie radzenia sobie ze stresem, kryzysem, czy potrzebę uważności. Metody behawioralne min. Biofeedback to jedna z propozycji, także dla ludzi dorosłych.

Patrycja Kacprzyk – certyfikowany coach, mentor, Team coach, oraz Trener Umiejętności Psychospołecznych. Realizuje również sesje w obszarze zapobiegania wypaleniu zawodowemu, oraz przygotowania do rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej. Jest certyfikowanym doradcą testów psychometrycznych Everything DISC oraz facylitatorem pracy grupowej narzędziem Action Learning. W pracy wykorzystuje elementy Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz Terapii Schematów. Aktualnie jest studentką psychologii oraz studiów podyplomowych na kierunku Terapia uzależnień i współuzależnionych.

Ewa Grotek – terapeuta ręki I i II stopnia, plastyk, pedagog, nauczyciel. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe na kierunkach sztuka, technika, edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Montessori oraz pedagogika leczniczo – terapeutyczna. Nauczyciel z 25-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z dorosłymi. Fascynatka pedagogiki Montessori, przez 5 lat prowadziła zajęcia plastyczne w Przedszkolu Montessori “Słonecznik”. Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i techniki oraz nauczyciel wspomagający dziecko ze spektrum autyzmu, a także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Konstancin. Prywatnie miłośnik przyrody, pasjonatka fotografii i malarstwa.

Marta Wielgolewska  – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego z uprawnieniami do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi z trudnościami w nauce.

Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej, Od kilku lat prowadzi również terapię ręki.