Badania słuchu w siedzibie fundacji

Zapraszamy serdecznie do siedziby fundacji przy ulicy Geodetów 45 lok 14 w Józefosławiu w celu przeprowadzenia diagnostycznych badań słuchu. Oferujemy również audiometrię słowną oraz tympanometrię.

BADANIA SŁUCHU W SZKOŁACH

Przesiewowe badania słuchu przeprowadzamy w szkołach podstawowych. Każde dziecko posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przeprowadzenie badania. Bardzo istotną kwestią jest wykonywanie otoskopii – jest to badanie fizykalne ucha, w którym ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny dziecka oraz pośrednio ucho środkowe przez ocenę błony bębenkowej. Następnie przeprowadzamy badanie tonalne na audiometrze przesiewowym – dziecku podawane są, losowo, dźwięki o natężeniu od 15dB na czterech częstotliwościach (500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz) do prawego i lewego ucha.

Wyniki badań przekazywane są rodzicom w zaklejonej kopercie wraz z opisem załączonego audiogramu. Dyrekcja szkoły otrzymuje informacje ogólne na temat ilości przebadanych dzieci, ilości dzieci z podejrzeniem niedosłuchu (nie udostępniamy nazwisk), ilości dzieci z zawoskowanymi przewodami słuchowymi.

Fundacja Audemus Audire przebadała do sierpnia 2019 roku: 1218 dzieci.

Zasady przetwarzania danych wg. RODO opisano w poniższym dokumencie.