CENNIK

Psychologia

Konsultacja psychologiczna – 60 min – 160 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna – 60 min – 180 zł
Psychoterapia indywidualna – 60 min – 200 zł
Psychoterapia par – 90 min – 300 zł

Pedagogika

Konsultacje pedagogiczne – 60 min – 80 zł
Zajęcia kompensacyjno-rewalidacyjne (grupa do 4 osób) – 60 min – 50 zł
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – 60 min – 12 zajęć 1190 zł
Terapia ręki – 45 min – 85 zł

Diagnoza i trening słuchowy Neuroflow

Test uwagi słuchowej – czas: 60 minut cena: 200 zł
Trening słuchowy wykonywany w Fundacji – 80 zł/h

Terapia metodą Tomatisa

Test uwagi słuchowej – czas: 60 minut cena: 200 zł
Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa – działalność statutowa odpłatna
Terapia metodą Tomatisa® (I sesja) – 13 dni po 120 minut – 1690 zł
Terapia metodą Tomatisa® (II sesja z fazą aktywną) – 15 dni po 120 minut – 1950 zł
Terapia metodą Tomatisa® (kolejna sesja) – 10 dni po 120 minut – 1300 zł
Testy uwagi słuchowej po treningu uwagi słuchowej – bezpłatnie.

Coaching i mentoring

Coaching – 60 min – 210 zł
Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami treningu umiejętności społecznych  – 60 min – 180 zł
Mentoring – 60 min – 250 zł

Terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna 60 min – 160 zł
Terapia logopedyczna – dziecko 30 min – 70 zł
Terapia logopedyczna z masażem logopedycznym 55 min – 85 zł
Terapia logopedyczna – dorosły 45 min – 80 zł
Terapia ręki 45 min – 85 zł

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback – diagnoza 90-120 min – 270 zł
EEG Biofeedback – rediagnoza – 230 zł
EEG Biofeedback – 1 terapia 30 min – 80 zł
EEG Biofeedback – 1 terapia 50 min – 140 zł
EEG Biofeedback – 10 zajęć – 1100 zł (płatność jednorazowa)
HEG Biofeedback – 1 terapia – 120 zł
HEG Biofeedback – 10 zajęć – 1100 zł (płatność jednorazowa)

Badania słuchu

Badanie słuchu (audiometria tonalna) – bezpłatnie, w ramach działalności statutowej fundacji
Tympanometria – bezpłatnie, w ramach działalności statutowej fundacji
Audiometria słowna – bezpłatnie, w ramach działalności statutowej fundacji
Badania słuchu w szkołach – przesiewowe badania słuchu – prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny. Do 15 km od siedziby fundacji badania przesiewowe przeprowadzamy bezpłatnie. Warunkiem podjęcia badań jest minimalna ilość uczniów: 100.