CENNIK

Terapia metodą Tomatisa

Test uwagi słuchowej – czas: 60 minut cena: 180 zł
Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa – działalność statutowa odpłatna
Terapia metodą Tomatisa® (I sesja) – 13 dni po 120 minut – 1430 zł
Terapia metodą Tomatisa® (II sesja z fazą aktywną) – 15 dni po 120 minut – 1650 zł
Terapia metodą Tomatisa (kolejna sesja) – 10 dni po 120 minut – 1100 zł
Testy uwagi słuchowej po treningu uwagi słuchowej – bezpłatnie.

Badania słuchu

Badanie słuchu (audiometria tonalna) – bezpłatnie, w ramach działalności statutowej fundacji
Tympanometria – bezpłatnie, w ramach działalności statutowej fundacji
Audiometria słowna – bezpłatnie, w ramach działalności statutowej fundacji
Badania słuchu w szkołach – przesiewowe badania słuchu – prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny. Do 15 km od siedziby fundacji badania przesiewowe przeprowadzamy bezpłatnie. Warunkiem podjęcia badań jest minimalna ilość uczniów: 100.

Terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna 60 min – 100 zł
Terapia logopedyczna – dziecko 30 min – 50 zł
Terapia logopedyczna z masażem logopedycznym 55 min – 80 zł
Terapia logopedyczna – dorosły 45 min – 50 zł
Terapia ręki 45 min – 50 zł
Indywidualne zajęcia z emisji głosu 60 min – 60 zł

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback – diagnoza 90-120 min – 250 zł
EEG Biofeedback – terapia 50-60 min – 70 zł
EEG Biofeedback – 10 zajęć 650 zł