EEG BIOFEEDBACK

Terapia EEG Biofeedback to konwencjonalna i wysoce skuteczna metoda przezwyciężania zaburzeń, wobec których często lekarze są bezradni.

Terapia EEG Biofeedback jest bezpieczną metodą treningu umysłu. Jest to forma neurorehabilitacji z elementami psycho- i neurofizjoterapii. Jest nieinwazyja, nie ma skutków ubocznych, a polega w skrócie na „wytrenowaniu” mózgu w umiejętności samokontroli pracy. Opiera się na monitorowaniu fal mózgowych poprzez wykorzystanie ich zapisu, podobnie jak w elektroencefalografii. Kluczową rolę w terapii EEG Biofeedback odgrywa plastyczność naszego mózgu. Dlatego też w metodzie tej nie poprzestajemy jedynie na zapisie fal, tylko wykorzystując oprogramowanie, poniekąd mobilizujemy mózg osoby trenującej do pożądanego wysiłku. Poprzez kontrolę reakcji mózgu, można wzmacniać lub osłabiać poszczególne jego czynności – w zależności od potrzeb. Podczas kolejnych ćwiczeń treningowych tworzą się nowe połączenia nerwowe (synapsy). Pacjent świadomie reaguje na polecenia terapeuty poprzez różnego typu prezentacje (filmy, bajki, wykresy czy animacje) dzięki czemu terapia daje bardzo dobre efekty.

Trening metodą Biofeedback jest stosowany w terapii zaburzeń psychologicznych czy niewielkich (mikroskopowych) uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i sprawdza się zarówno u dzieci, młodzieży jak i u dorosłych. Terapia EEG-Biofeedback dedykowana jest przede wszystkim osobom które borykają się z:

ADHD i ADD

Specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii)

Problemami koncentracji uwagi

Nadmierną agresją

Zaburzeniami mowy (np. problem jąkania)

Tremą i nadwrażliwością

Zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego

Z zaburzeniami nastroju

Z zaburzeniami snu

Po urazach głowy

Doświadczających stanu paniki i lęku

Po udarach mózgu

EEG Biofeedback skutecznie pomaga walczyć ze stresem dzieciom i dorosłym, oraz likwiduje napięcie emocjonalne. Ze względu na  brak niepożądanych efektów trapię prowadzimy już od 6 roku życia.

Terapia EEG Biofeedback wykorzystywana jest również u osób zdrowych, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, polepszając koncentrację czy osiągane wyniki. Po sesjach zauważa się :

Zwiększone możliwości radzenia sobie ze stresem

Szybkie opanowywanie emocji

Skrócenie czasu reakcji (ważne dla sportowców, kierowców, pilotów)

Lepszą organizację i sprawniejsze podejmowanie decyzji

Zwiększenie potencjału twórczego (artyści, dziennikarze)

Poprawę wyników  w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka, nauka języków)

Poprawę pamięci

Poprawę nastroju i samooceny

Ogólną równowagę ciała i umysłu

Lepsza koncentracja uwagi u dzieci i u dorosłych

Zrelaksowanie

Pierwsze efekty terapii powinny pojawić się już po pierwszych 10-12 sesjach. Sesje odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Natomiast stałe zmiany powstają po 30 – 40 sesjach.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: +48 577323237

Zadzwoń +48 577 32 32 37