Trening słuchowy metodą Tomatisa

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Ten dźwięk został uprzednio obrobiony laboratoryjnie w celu wywołania Efektu Tomatisa® i tym samym pobudzenia ucha wewnętrznego zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej.

Dźwięk przechodząc pierwotnie przez błonę bębenkową, a następnie poprzez przewodnictwo kostne powoduje odruchową reakcję napinania i rozluźniania dwóch mięśni strzemiączkowego i młoteczkowego. Efekt ten zostaje uzyskany poprzez podwójny mechanizm kontrastu percepcji dźwięku (podwójne różnicowanie brzmienia i siły) mające “zaskoczyć” ucho. Na skutek wibracji spowodowanej dźwiękiem, mięśnie te z kolei będą pobudzały organy ucha wewnętrznego zwane ślimakiem i przedsionkiem. Ślimak i przedsionek pokryte są mikrokomórkami zwanymi komórkami rzęsatymi, których zadaniem jest transformacja wibracji w bodziec elektryczny. Stymulacja ta będzie zasilała szeroką sieć nerwową zwaną tworem siatkowatym, który kontroluje całokształt poziomu aktywności mózgowej. Inaczej mówiąc, zarówno ślimak jak i przedsionek dynamizują mózg; mówimy, że ucho wewnętrzne pełni funkcję “doładowania korowego.” Ponadto przedsionek informuje mózg o najdrobniejszym ruchu ciała oddziałując tym samym na rytm i równowagę. Spójność przekazywanej informacji jest tu niesłychanie ważna. Ucho musi być skutecznie stymulowane.

Test uwagi słuchowej metodą Tomatisa to w rezultacie trzy testy:

Wykreślenie krzywych przewodnictwa powietrznego. Badanie polega na założeniu osobie badanej słuchawek nausznych. Podawany jest dźwięk (ton czysty) do prawego i lewego ucha. Osoba badana podnosi rękę po tej stronie, po której usłyszy dźwięk. To samo zadanie wykonuje przy wykreślaniu krzywej przewodnictwa kostnego. W ten sposób uzyskujemy dwie krzywe na każde ucho. Terapeuta będzie oceniał wynik pod kątem symetrii i równowagi poszczególnych krzywych względem siebie oraz błędów lokalizacyjnych.

Lateralizacja polega na określeniu momentu, w którym następuje zmiana lateralizacji słuchowej w ramach kontroli obwodu słuchowo-głosowego. Badamy opór i przejście. Metoda oporu: badający podaje dźwięk do prawego ucha, osoba badana mówi do mikrofonu, następnie badający zmniejsza natężenie dźwięku w prawym uchu, zwiększając jednocześnie natężenie w uchu lewym. Sprawdzamy w ten sposób opór prawego ucha przed utratą kontroli. Metoda przejścia: badający podaje dźwięk do lewego ucha, osoba badana mówi do mikrofonu, następnie badający mniejsza natężenie dźwięku w lewym uchu, zwiększając jednocześnie natężenie w uchu prawym. W ten sposób sprawdzamy moment przejście dźwięku do prawego ucha. Określenie przejścia i oporu da nam obraz prawo lub lewouszności osoby badanej, oraz pozwoli na ustawienia lateralizacji na słuchawkach w trakcie treningu słuchowego..

Selektywność to badanie polegające na podawaniu osobie badanej tonu czystego na danej częstotliwości, następnie terapeuta zmienia częstotliwość. Osoba badana ma za zadanie określić czy dźwięk jest niższy czy wyższy od poprzedniego.

Minimalna ilość sesji: 2. Przerwa między pierwszymi sesjami wynosi co najmniej 1 miesiąc.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr +48577323237

Zachęcamy też do zapoznania z poniższym materiałem video.

Zadzwoń +48 577 32 32 37