terapia metodą tomatisa

badania słuchu

biofeedback

terapia metodą tomatisa

badania słuchu

biofeedback

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Ten dźwięk został uprzednio obrobiony laboratoryjnie w celu wywołania Efektu Tomatisa® i tym samym pobudzenia ucha wewnętrznego zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej.

Terapia EEG Biofeedback jest bezpieczną metodą treningu umysłu. Polega ćwiczeniach z jednoczesnym monitorowaniem fal mózgowych podobnie jak w elektroencefalografii.

Zmysł słuchu jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Zadbaj o niego, umów się na badania i bezpłatną konsultację.

Gra w Go zwana w Korei Baduk rozwija Inteligencję Emocjonalną. Jednocześnie ćwiczy koncentrację, rozwija kreatywność i tworzy relacje oparte o szacunek do przeciwnika.

O FUNDACJI

Fundacja AUDEMUS AUDIRE została powołana do życia w listopadzie 2012 roku przez Joannę i Roberta Bugajów.

AUDEMUS AUDIRE w wolnym tłumaczeniu znaczy: miej odwagę by słyszeć. Apel skierowany do darczyńców, aby nie głuchli na potrzeby innych ludzi, ale również do osób, które żyją z niedosłuchem czy zaburzeniami centralnego przetwarzania. Apel o to, aby mieli odwagę spojrzeć jasno w przyszłość.

Dziś, dzięki wysoko zaawansownym technologicznie urządzeniom pomagamy zarówno tym, którzy tracą słuch, jak również tym, którym dźwięki przeszkadzają w codzinnym funkcjonowaniu.

Posiadamy również możliwość pomocy dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami. Nasza kadra służy pomocą w zakresie diagnozy i terapii.