terapia metodą tomatisa

badania słuchu

biofeedback

terapia metodą tomatisa

badania słuchu

biofeedback

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Ten dźwięk został uprzednio obrobiony laboratoryjnie w celu wywołania Efektu Tomatisa® i tym samym pobudzenia ucha wewnętrznego zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej..

Terapia EEG Biofeedback jest bezpieczną metodą treningu umysłu. Polega ćwiczeniach z jednoczesnym monitorowaniem fal mózgowych podobnie jak w elektroencefalografii.

Zmysł słuchu jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Zadbaj o niego, umów się na badania i bezpłatną konsultację.

Gra w Go zwana w Korei Baduk rozwija Inteligencję Emocjonalną. Jednocześnie ćwiczy koncentrację, rozwija kreatywność i tworzy relacje oparte o szacunek do przeciwnika.

O FUNDACJI

O FUNDACJI

Fundacja AUDEMUS AUDIRE została powołana do życia przez Joannę i Roberta Bugajów, małżeństwo protetyków słuchu, którzy za cel działania organizacji stawiają pomoc osobom borykającym się z niedosłuchem.

Niedosłuch dotyczy zarówno dzieci, młodzieży jak i ludzi starszych. Jest to dysfunkcja zmysłu, a nie osobowości. AUDEMUS AUDIRE w wolnym tłumaczeniu znaczy: miej odwagę by słyszeć. Apel skierowany do darczyńców, aby nie głuchli na potrzeby innych ludzi, ale również do osób, które żyją z niedosłuchem. Apel o to, aby mieli odwagę spojrzeć jasno w przyszłość. Mimo niedosłuchu są pełnoprawnymi obywatelami tego kraju, mają takie same prawa jak ludzie słyszący.